VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2010

     Rozpočet na rok 2010 sme postavili veľmi opatrne, očakávajúc nižšie príjmy od darcov v dôsledku krízy. Naše obavy sa, našťastie, nevyplnili, naši sympatizanti, milovníci zvierat nás podporovali po celý rok finančnými darmi, krmivom,dekami, kobercami a množstvom iných vecí, potrebných pre zvieratká. Vďaka nim sme mohli uskutočniť ďalšie významné opravy a úpravy útulku v záujme väčšieho pohodlia a bezpečnosti ustajnených zvierat.

HOSPODÁRENIE

Príjmy z darov a príspevkov boli vyše 41 tis. €
z podielu zaplatenej dane z príjmu 20 529,46 €
z poskytnutia služieb na základe zmlúv s mestami a obcami 18,2 tis. €
( z toho Mesto Piešťany 16 597 € ),
z podpory za aktivačné práce od ÚPRaSV 6,5 tis. €
z dotácie Mesta Piešťany 500 € , spolu takmer 86 tis. €.

Výdavky činili cca 85 tis. €, takže hospodárenie možno považovať za vyrovnané. Záväzky ku koncu roku vo výške 5,2 tis. €. sú kryté peňažnými prostriedkami na účte.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

     V roku 2010 sa nám viac darilo využívať štátom a Európskou úniou ponúkanú pomoc v podobe aktivačných pracovníkov, ako je to zrejmé aj z príspevku od ÚPRaSV, uvádzanej v časti príjmov. Najmä ku koncu roku tvorili títo pracovníci kolektív, ktorý výrazne zlepšil starostlivosť o zvieratá. Zostáva nám dúfať, že táto pomoc bude poskytnutá aj v ďalších obdobiach, pretože je nevyhnutnou podmienkou fungovania útulku. Veľkou pomocou sú pre útulok dobrovoľníci, ktorí pomáhajú podľa svojich schopností a možností a obetujú svoj voľný čas a energiu zvieratkám nezištne a z lásky. Prichádzajú v neskorých popoludňajších a večerných hodinách do útulku, aby zvieratká ešte „vyvenčili“ podali im lieky, skontrolovali, či sú v poriadku. Iní pracujú z domu, dokonca z iného mesta, poskytujú domácu starostlivosť. Ďalší pravidelne pomáhajú pri burzách ap. Veľkou pomocu je zriadenie Face-booku, ktorý s veľkou vynaliezavosťou vedie naša sympatizantka z Bratislavy. Pritom jedinou odmenou pre všetkých týchto ľudí je pocit, že zvieratká sú zabezpečené, sýte, zdravé a najradšej už v novom, láskyplnom domove.

MATERIÁLNE VYBAVENIE

     Ihneď v januári sme osadzovali Lexan na koterce a postavilo sa prestrešenie v časti karantény, aby psíky boli chránení pred snehom a vetrom. V marci a apríli sa nebezpečné dlaždice popri kotercoch nahrádzali betónovými chodníkmi, položila sa prehnitá dlážka v sociálnej miestnosti, opravili sa zatekajúce časti na prístrešku medzi bunkami, betónovali sa plochy pod garáž a koterce v karanténnej časti a v prednej časti areálu, natierali sa kovové časti niekto-rých kotercov a unimobuniek. Urobila sa kompletná rekonštrukcia prestrešenia aj s nátermi striech kotercov a unimobuniek – na tieto práce nám poskytlo Mesto Piešťany dotáciu 500 €. V máji boli tieto práce preverené počasím – veľké dažde so silným vetrom by boli postŕhali celé prestrešenie, čo by sa iste bolo skončilo veľkými škodami na majetku a možno i na zdraví ľudí a zvierat. V máji boli osadené nové mreže na oknách a dverách unimobuniek, bola osadená odpadová rúra na prestrešení v prednom areáli. V letných mesiacoch sa vykonávali priebežne opravy a údržba kotercov vlastnými pracovníkmi. V auguste firma urobila v starších kotercoch v karanténe nové steny (už tretie počas ich životnosti), keďže staré boli už pre zvieratá nebezpečné.
Koncom augusta sme odovzdali 20 kartónov potrebných vecí z darov od zahraničných partnerov do zbierky pre ľudí postihnutých povodňami, ktorú organizovala cirkev. V novembri nám firma pána Hatalu zhotovila nový non-stopkoterec pre dvoch psíkov a opravila kanalizáciu. Dostali sme ako dar krásne stromčeky, ktoré sme vysadili a dúfame, že po čase poskytnú zvieratkám potrebný tieň v letných horúčavách. Ku koncu roka sme ešte stihli dať vyhotoviť 10 zateplených búd pre 20 psíkov ako náhradu za staré, dohryzené a zničené. Všetky práce nás stáli viac ako 13 tis. €.

Naše plány na niektoré väčšie práce a novú unimobunku zostali nenaplnené. Žiaľ, nedostáva sa nám dostatok prostriedkov. Veríme však, že to, čo sa nám nepodarilo v roku 2010, sa nám s pomocou našich darcov postupne podarí realizovať v ďalších rokoch.

VETERINÁRNE OŠETRENIE

     Náklady na veterinárne ošetrenie prekročili v roku 2010 všetky doterajšie limity, keď dosiahli výšku vyše 21 tis. €. Popri dôvodoch, ktoré sme objasnili už vo výročných správach minulých rokov spôsobil nárast cca 1,5 tis. € nákup čipov na celoplošné čipovanie zvierat, ktoré sme začali robiť už koncom minulého roku. Veríme, že tento krok prispeje najmä k odhaľovaniu nezodpovedných majiteľov a tým aj k znižovaniu počtu opustených a týraných zvierat. V spolupráci so SZ Bratislava pokračujeme v úsilí o zníženie počtu nechcených mláďatiek kastráciami a sterilizáciami všetkých zvierat, pri ktorých to dovoľuje ich vek a zdravotný stav. Nie každý osvojiteľ toto konanie schvaľuje, nevidíme však iný humánny spôsob riešenia problému, ktorý kompetentné orgány ignorujú minimálne dvadsať rokov. Zo zvierat, ktoré sme prijali do útulku, bolo v roku 2010 sterilizovaných resp. kastrovaných 156 psov a 23 mačiek. V roku 2010 sme prijali do útulku 557 zvierat, z toho bolo 469 psov a 88 mačiek. Z tohto počtu sa 61 zvierat vrátilo k svojim pôvodným majiteľom, 16 uhynulo a 13 bolo eutanazovaných. Zostávajúcich 449 zvierat, z toho 392 psov a 57 mačiek sa dostalo do nových domovov.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

     Teší nás, že spolupráca so zahraničnými partnermi, jednotlivcami a ochranárskymi skupinami z Rakúska a Nemecka pokračuje a vracajú sa k nám i partneri z dávnejšieho ob- dobia, ktorých povzbudili k spolupráci pozitívne zmeny v útulku. Významým činom je zaradenie nášho útulku to internetového systému TR@CES, ktorým sa rozhodnutím 2002/459/ES vytvára sieť medzi veterinárnymi orgánmi členských štátov EÚ a hospodárskymi subjektami. Zvieratká, ktoré odchádzajú z nášho útulku do zahraničia, sú evidované v tomto systéme, ktorý bol vytvorený na ich ochranu, sledovanie, evidenciu a zameraný proti nelegálnym vývozom zvierat.

INÉ AKTIVITY

     Súťažná prehliadka psích krížencov Piešťanský oriešok 2010 sa opäť konala začiatkom septembra, avšak počasie nám neprialo.Napriek drobnému, vytrvalému dažďu účasť psíkov bola slušná a ceny boli veľmi pekné. Súťažiace psíky predviedli celú škálu schopností, nechýbal ani dogdancing. Ohlas zúčastnených divákov bol, ako vždy, srdečný.

ZÁVER

     Naše plány a očakávania do budúcnosti sú plne závislé od dobrej vôle a ochoty darcov a dobrovoľníkov. Veríme, že ich sympatie zostanú na strane zvierat aj v budúcnosti. S veľkou vďakou všetkým týmto skvelým ľuďom za zachránené zvieratká

Predseda a štatutárny zástupca
Ľubomíra Baleková

[Späť] 
 
  Poč.prístupov: 5790 272 :: Meniny má: Orin :: Dát. a čas: 18.4.2021,
Milí priatelia,čo je stále aktuálne pre naše denné potreby sú čistiace prostriedky Jar,Sanytol,Pulirapid,posteľné prádlo,uteráky,papierové rolky a začíname zbierať deky.Ďakujeme vopred všetkým darcom.