Správa o činnosti 2012

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany

HOSPODÁRENIE v roku 2012

PRÍJMY
z darov a príspevkov fyzických osôb43,6 tis. €
z podielu zaplatenej dane 2%24.529,16 €
z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami
/ z toho mesto Piešťany 16,597 tis. €/
19,3 tis. €
príspevky od ÚPSVaR na mzdy zamestnancov a aktivačných pracovníkov1,8 tis. €
príspevky od iných org. SZ Ba3,3 tis. €
dotácie od mesta Piešťany a nadácie JT0,7 tis. €
Príjmy celkom93,6 tis. €

VÝDAVKY
veter. starostlivosť vč. čipov a sterilizícii23,6 tis. €
mzdová náklady vč. odvodov38,1 tis. €
obstar. dlhodobého majetku kontajner + kúrenie10,0 tis. €
prevádzková réžia /el. energia, drevo, smeti, pohonné hmoty, telefóny, liečivá, materiál na opravu a úpravu areálu, dezinf. prostr./22,3 tis. €
Výdavky celkom94 tis. €

V uplynulom roku sme prijali do útulku 498 túlavých, opustených a nechcených psíkov a 90 mačičiek. 388 psíkov a 73 mačičiek odišlo do nového domova. Všetky zvieratá, ktoré boli do útulku prijaté, sme dali začipovať a všetky dospelé zvieratá boli kastrované. Čipovanie a kastrácie považujeme za veľmi dôležitú súčasť veterinárnej starostlivosti, lebo iba tak sa dá dosiahnuť sprehľadnenie a zníženie stavov spločenských zvierat. Náklady na veterinárnu starostlivosť dosiahli v minulom roku rekordnú hodnotu viac ako 23 tis. €. Okrem čipovania a kastrácií, kompletná vakcinácia všetkých zvierat, všetky potrebné ošetrenia chorých a ranených zvierat, operácie atď.

Prehľadné tabuľky s počtami prijatých, adoptovaných, vrátených a uhynutých zvierat v roku 2012, ako i sumár za posledných 12 rokov fungovania útulku viď. príloha.

DOTÁCIE

V roku 2012 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 400,00 € od mesta Piešťany a ďalší príspevok sme dostali na novú unimobunku pre šteniatka od nadácie J&T vo výške 332,00 €.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Väčšiu časť roka sme zamestnávali 3 pracovníkov na trvalý pracovný pomer , 4 pracovníkov na dohodu a postupne sa u nás vystriedali v jednej skupine 3 a a v ďalšej skupine 4 pracovníci na aktivačných prácach, ktoré už tradične organizujeme v spolupráci s ÚPSVaR. Od prvého decembra sme prijali do trvalého pracovného pomeru 4. zamestnanca a ukončili pracovné pomery s pracovníkmi pracujúcimi na dohodu. Personálna skladba zamestnancov sa nám javí byť v súčasnej dobe ako optimálna, všetci súčasní zamestnanci aj aktivační pracovníci sú ľudia s veľmi pozitívnym vzťahom k zvieratám a konečne sa nám podarilo zamestnávať aj súčasne dvoch skúsených vodičov.

MATERIÁLNE VYBAVENIE

Jarné mesiace sme venovali zvýšené úsilie získavaniu finančných prostriedkov /zbierka cez zľavový portál Zamenej, príspevok od J&T/ na zakúpenie novej unimobunky , čo sa nám na našu veľkú radosť aj podarilo a koncom mája sme usporiadali pre našich priaznivcov a prispievateľov malú útulkovú oslavu spojenú s krstom novej unimobunky. Od sponzora sme dostali ako dar prídavnú klimatizačnú a vykurujúcu jednotku. Počas letných mesiacov naši pracovníci vybetónovali nové podlahy v niektorých unimobunkách a pracovníci nášho hlavného sponzora položili dlažbu. Zároveň boli skúšobne vydláždené 2 vonkajšie koterce novou protišmykovou a mrazuvzdornou dlažbou. Keďže sa toto riešenie počas zimy osvedčilo, plánujeme v dláždení vonkajších kotercov pokračovať aj v nasledujúcich rokoch – podľa toho, koľko nám finančné prostriedky dovolia. Jesenné mesiace sme venovali inštalácii nového ústredného kúrenia v unimobunkách . Boli osadené nové radiátory, zakúpený nový kotol na tuhé palivo, elektrokotol na nočné kúrenie a vymurovaný nový komín. Pred zimou sa nám podarilo kúrenie na tuhé palivo spustiť a celú zimu sme v útulku vykurovali drevom. Do drobného majetku sme zakúpili motorovú pílu.

PROPAGÁCIA

V prospech útulku boli v minulom roku usporiadané 2 koncerty. Prvý charitatívny koncert sa konal na podnet 2 mladých tanečných skupín a za podpory MSKS Piešťany v kine Fontána. 2. koncert usporiadalo naše občianske združenie za podpory SLSK Piešťany v kongresovej sále Spoločenského centra. Obidva koncerty mali veľmi dobrý ohlas u širokej verejnosti. Každoročne poriadaná súťaž psíkov Piešťanský oriešok ani tentoraz divákov nesklamala, všetci zúčastnení sa dobre zabavili a víťazi aj nevíťazi si odniesli veľa pekných cien od sponzorov.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

V uplynulom roku sme pokračovali vo veľmi dobrej spolupráci so spriatelenými zahraničnými ochranárskymi organizáciami .
Naši zahraniční priatelia nám poskytujú hlavne materiálnu pomoc v podobe krmiva pre zvieratká, oblečenia pre psíkov na zimu, deky. Veľká pomoc pre nás je hlavne vyhľadávanie nových domovov pre našich zverencov v zahraničí /hlavne Rakúsko, Nemecko, ČR/. Najviac nás teší, keď dostávame od nových majiteľov našich psíkov pozitívne ohlasy a fotografie z ich nových domovov ktoré zverejňujeme na našej webovej stránke v časti Správy z útulku. S vačšinou nových zahraničných majiteľov udržiavame či už sami, alebo prostredníctvom partnerských organizácií aktívny kontakt aj niekoľko rokov. Počty adoptovaných zvierat z nášho útulku do zahraničia - viď príloha.
Napr. za účinnej medzinárodnej pomoci na nám podarilo umiestniť chorého psíka – Carlosa v Dánsku.
Na druhej strane aj náš útulok vyvinul na konci roka maximálne úsilie pri záchrane psíka z Rumunska. Zbierka zorganizovaná mladými ľuďmi v USA, ktorým nebol osud tohto psíka ľahostajný, pomohla dopraviť Alfieka z Rumunska cez Košice až k nám do Piešťan. Keďže po prehliadne veterinárnou lekárkou sa ukázala ako nevyhnutná denná rehabilitácia so psíkom, ktorá v našich útulkových podmienkach a personálnych možnostiach nebola možná, opäť sa spojili ľudia z viacerých krajín a našli psíkovi rehabilitačnú starostlivosť v Nemecku, kde bol aj našou stranou dopravený. Alfiemu sa zdravotný stav po rehabilitácii v Nemecku veľmi zlepšil a má sa dobre.

ZÁVER

Menej vyhodených a trpiacich zvieratiek, viac zodpovednosti a citlivosti zo strany ľudí – to je naše želanie do tohto roka. A ešte jedno materiálne želanie – želali by sme si, aby naše dosluhujúce - viac ako 20 ročné autíčko, ktoré k nám zváža zatúlaných psíkov z mesta aj okolitých obcí a vozí zvieratká na zákroky k veterinárovi , vymeniť za ojazdené ale predsa len trošku novšie a hlavne bezpečnejšie pre našich zamestnancov aj pre našich zverencov.

Vypracoval: Daniela Kováčová
Piešťany, 14.2.2013

[Späť] 
 
  Poč.prístupov: 5695 301 :: Meniny má: Betina :: Dát. a čas: 28.2.2021,
Milí priatelia,čo je stále aktuálne pre naše denné potreby sú čistiace prostriedky Jar,Sanytol,Pulirapid,posteľné prádlo,uteráky,papierové rolky a začíname zbierať deky.Ďakujeme vopred všetkým darcom.